Інформація про поступлення та використання благодійних внесків 2017 рік


2017 рік

Залишок коштів на початок місяця

Надійшло від Благодійного фонду «Фонд добра»

Використано 

– всього за місяць

в т.ч.:
– КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»

в т.ч.:
  –КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар»

січень

10383,04

45478,25

50588,30

50588,30

лютий

5272,99

51127,05

50651,16

50651,16

 березень

5748,88

58105,34

55667,65

55667,65

квітень

8186,57

40749,42

41451,00

41451,00

травень

7484,99

68658,20

55819,65

55819,65

червень

20323,54

43378,05

41856,54

41160,54

696

липень

21845,05

 52808  39702,80  39702,80

серпень

 34950,25  45023,40  45743,42  45743,42

вересень

 34230,23 46111,80 69168,87  69168,87

жовтень

 11173,16

листопад

грудень

Всього за рік: